Beauty. Lifestyle. Travel. Review. Collaboration.

09 July 2024

TEX CYCLE Dan ER2E Jalin Perjanjian Kerjasama

Kepentingan pengurusan sisa dan kitar semula mampu menyelesaikan pelbagai masalah kebanjiran sisa pembuangan pada masa kini. Demi meningkatkan kecekapan eko dalam pengurusan sisa maka terjalinlah perjanjian kerjasama di antara TEX CYCLE dan ER2E.

Tex Cycle Technology (M) Berhad (M) Berhad (“Tex Cycle” atau “Kumpulan”), pembekal penyelesaian pengurusan sisa dan kitar semula yang mantap, dengan sukacitanya mengumumkan anak syarikat milik penuh tidak langsung, Tex Cycle (P2).Sdn. Bhd. (“Tex Cycle P2”) menjalin kerjasama dengan Econas Resource to Energy Sdn. Bhd. (“ER2E”). Kerjasama ini menandakan kemajuan yang ketara dalam menggabungkan kepakaran untuk memaksimumkan peluang perniagaan dalam pengurusan sisa terjadual, di mana ia dijangka memberi kesan positif kepada aliran hasil Tex Cycle dan melengkapkan model perniagaan sedia ada Kumpulan, sambil meningkatkan keupayaan untuk menyediakan perkhidmatan yang komprehensif dalam sektor ini.

TEX CYCLE dan ER2E Jalin Perjanjian Kerjasama

ER2E terkenal dengan tapak pelupusan terjamin termaju dan kemudahan insinerasi yang akan datang serta kompleks pengurusan sisa yang komprehensif di Pengerang, yang mengkhusus dalam pengumpulan, pemulihan dan pelupusan sisa terjadual. Dengan bekerjasama dengan ER2E, Tex Cycle akan dapat menggunakan kemudahan pelupusan sisa akhir hayat mereka iaitu tapak pelupusan sampah dan loji insinerasi yang selamat untuk memperluaskan rangkaian perkhidmatan pengurusan sisa kepada pelanggan, meningkatkan keupayaan Kumpulan untuk mengurus dan memproses pelbagai jenis sisa dengan lebih cekap. 

Ini apabila difikirkan semula akan mewujudkan sinergi yang luar biasa terutamanya dengan Tex Cycle menjadi salah satu peneraju pasaran dari segi kepakaran pemulihan dan kitar semula sisa terjadualnya sepanjang empat dekad yang lalu.

Di bawah kerjasama itu, Tex Cycle akan menggunakan kehadiran pasarannya yang mantap untuk menyokong ER2E dalam mempromosikan dan mengembangkan operasi pengurusan sisanya. Khususnya, Tex Cycle akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan sehingga 5,000 tan sebulan kerja-kerja pengurusan sisa terjadual untuk ER2E, memastikan keutamaan pertama untuk pelupusan dan pemprosesan di kemudahan ER2E. Selain itu, Tex Cycle akan menyediakan sokongan teknikal dan bertindak sebagai pengangkutan pihak ketiga, meningkatkan kecekapan operasi ER2E, jika berkenaan.

Sebaliknya, ER2E akan melibatkan Tex Cycle untuk jumlah yang sama dalam projek kitar semula dan pemulihan sisa, memberi keutamaan kepada mereka untuk menjalankan dan mengurus projek ini. ER2E juga akan memanjangkan sokongan strategik dan operasi kepada Tex Cycle, mengukuhkan matlamat kerjasama untuk mengoptimumkan kecekapan teras setiap pihak dalam pengurusan sisa.

Encik Gary Dass A/L Anthony Francis, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Tex Cycle mengulas, "Kami gembira dengan kerjasama kami dengan ER2E, kerana ia mewakili kemajuan penting dalam misi kami untuk meningkatkan kelestarian alam sekitar di seluruh Malaysia. Perkongsian ini akan membolehkan kami untuk memanfaatkan keupayaan luar biasa ER2E dalam penyelesaian pengurusan sisa, meningkatkan penyampaian perkhidmatan dan kecekapan kami. Bersama-sama, kami menyasarkan untuk menetapkan piawaian industri baharu untuk pemulihan sumber, dan pengurusan alam sekitar, memacu inovasi dan kecemerlangan dalam operasi kami. Kehadiran pasaran kami tetapi juga menyumbang dengan ketara kepada masa depan yang lebih mampan dengan proses pengurusan sisa teras kami serta meningkatkan hasil kami dengan ketara."

Dato’ Mohd Shafiee bin Mohd Sanip, Pengerusi Eksekutif ER2E menambah, “Kerjasama kami dengan Tex Cycle merupakan pencapaian yang luar biasa yang memanfaatkan gabungan kekuatan kami dalam pengurusan sisa untuk berinovasi dan meningkatkan amalan alam sekitar di seluruh Malaysia. Dengan bergabung tenaga, kami menyasarkan untuk mempercepatkan pelaksanaan teknologi rawatan sisa termaju, kecekapan dan penyelesaian, dengan ketara memajukan visi bersama kami untuk masa depan yang lebih bersih dan lebih mampan. Kami yakin perkongsian ini akan menghasilkan manfaat yang besar untuk kedua-dua operasi kami dan komuniti yang kami berkhidmat.”

Kerjasama ini dijangka meningkatkan keupayaan kedua-dua syarikat dengan ketara, membolehkan mereka menerajui pengurusan sisa mampan dan menyokong keperluan industri dan komuniti yang berkembang dengan penyelesaian unggul.


0 comments:

Post a Comment

Social Profiles

Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed Email Pinterest
Intellifluence Logo

Follow My IG

Adidas

Domain murah

Rezeki Travel

Popular Posts

Blog Archive

Followers

Rezeki Bulanan

BTemplates.com

Shopee

Copyright © Qisstiera | Powered by Blogger
Design by Lizard Themes | Blogger Theme by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com